Binnenkort wordt deze website vernieuwd.
We zijn druk bezig met het bouwen van een nieuwe website!

Wijkgebouw in een buitenwijk van Bogotá in Colombia:

In Los Alpes, een buitenwijk in Bogotá,  Colombia wonen veel gezinnen met jonge kinderen die vaak geen toegang hebben tot goed voedsel en onderwijs. Voor deze kinderen is een wijkgebouw gebouwd. De kinderen worden hier dan dagelijks na school opvangen, rond de lunchtijd. De kinderen krijgen dan een goede voedzame maaltijd, daarna hebben ze een rustmoment (letterlijk slapen, omdat de thuissituatie dat niet altijd toelaat) en vervolgens ondersteuning in onderwijs (bijscholing). Er is ook aandacht voor waarde en normen. Er komen inmiddels 70 kinderen naar het programma. Voor de verdere bouw van dit wijkgebouw en de ondersteuning van het programma gaan we ons inzetten op de Marktdag.

 

Onderwijsproject voor kinderen in Nicaragua

Het project ‘onderwijsversterking' van de Stichting Vrienden voor Nicaragua is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Kinderen worden getoetst op lees, schrijf en rekenvaardigheid en ingedeeld in niveaugroepen (i.p.v. leeftijd). Gekwalificeerde docenten leggen de stof opnieuw uit met interactieve methoden, deels op de computer, waarbij kinderen spelenderwijs betere leren rekenen en lezen. Dit is nodig omdat veel kinderen een onderwijs achterstand hebben daar het reguliere onderwijs in Nicaragua niet voldoende kwaliteit heeft. Daarnaast worden de kinderen geholpen met het huiswerk wat ze van school meekrijgen. Naast de schoolvakken is er ook tijd voor creatieve lessen. Het project fungeert ook als  naschoolse opvang en daarom besteden de pedagogisch medewerkers ook aandacht aan onderwerpen als vriendschap, respect, hygiëne, discipline, etc. Ook krijgen de kinderen iedere dag een warme maaltijd en dat is voor een groot aantal  kinderen geen vanzelfsprekendheid. Voor dit project zetten wij ons met de Marktdag keihard in.


Duofiets voor Beth Shamar in Groenekan

In Beth Shamar in Groenekan komen dagelijks ouderen die verminderd zelfredzaam zijn door dementie. Deze ouderen willen nog wel zo lang mogelijk thuis wonen, maar hebben wel verzorging en begeleiding nodig. Bewegen blijft voor hen belangrijk en daarom is Beth Shamar op zoek naar een elektrische duofiets. Hier willen wij ons voor inzetten!