Rondleiding Kerktoren

Op 10 september – het is dan ook Open Monumentendag – kunnen bezoekers de toren van de Dorpskerk in De Bilt beklimmen. Na een klim van een flink aantal traptreden wordt deze inspanning beloond met een fraai uitzicht over "Het Oude Dorp van De Bilt" en Bilthoven, Zeist, De Uithof en Utrecht zijn ook goed zichtbaar. Bovendien vertellen deskundige gidsen u tijdens en na de klim u van alles over de toren, die als bijnaam Peperbus heeft. Vanaf 10.15 uur vertrekt er twee keer per uur een groep naar boven (om kwart over en kwart voor het hele uur).

De Dorpskerk ligt in het midden van karakteristieke Dorpsstraat, die pas 50 jaar deze naam draagt. De naam Dorpsstraat vanouds Steenstraat werd pas op 26 januari 1965 door de Biltse gemeenteraad vastgesteld. In 1964 had de straat bij raadsbesluit de naam Steenstraat gekregen. In 1965 werd dat besluit echter teruggedraaid en werd de naam Dorpsstraat vanouds Steenstraat van kracht. Al eerder waren er naamswisselingen geweest betreffende deze straat, zijnde één van de oudste bestrate wegen van Nederland. In 1903 was de naam ook al even Dorpsstraat, waarna de naam in 1904 weer veranderde in Rijksweg. Op oude kaarten echter ziet men veelvuldig Dorpsstraat vermeld. Voor de Biltse bevolking was en is dat nog de normale aanduiding voor de weg die officieel als Dorpsstraat vanouds Steenstraat bekend staat.

Enkele jaren geleden heeft er een herinrichting van de Dorpsstraat plaatsgevonden. Een revitalisatie die recht doet aan het historisch karakter van de oude dorpskern met de kerk als middelpunt. 

Het beklimmen van de toren kan alleen op de tweede zaterdag in september, de dag waarop de landelijke Open Monumentendag valt en waarop de Dorpskerk de jaarlijkse Markt- en Oldimerdag houdt. De minimumleeftijd voor het beklimmen van de toren is 10 jaar.

De geschiedenis van de Kerktoren

Vanaf 1798 waren volgens de staatsregeling alle kerktorens van de burgerlijke gemeente. De burgerlijke gemeente besloot in 1839 het torentje af te breken en tegen de westgevel van de kerk een nieuwe toren te bouwen. De ingang van de toren werd tevens de hoofdingang van de kerk. In 1868 werd het eerste (mechanische) uurwerk in de toren geplaatst. Dit uurwerk heeft tot 1934 dienst gedaan. Hierna werd het vervangen door een nieuwe. De huidige luidklok is van 1783 en wordt nog steeds door de koster met de hand geluid. Voordat men op de torenklok kon kijken hoe laat het was, maakte men gebruik van de zonnewijzer aan de zuidzijde van de kerk. De zonnewijzer is nog steeds aanwezig. De zonnewijzer moet al voor 1742 zijn aangebracht, hiervan getuigt een rekening van schilderwerkzaamheden aan de zonnewijzer. Op 2 april 1973 kwam tijdens een zware storm de haan op de toren scheef te staan. De haan werd verwijderd. Hij bleek in slechte staat en men besloot hem te vervangen door een nieuwe haan. De oude haan is te zien in de hal van de toren. In 1976 werd een nieuwe haan geplaatst. In 1976 werden tevens restauraties uitgevoerd aan de omloop en de koepel van de toren. Thans wordt de toren jaarlijks door de Monumentenwacht geïnspecteerd.

Bij een inspectie in 1987 werd geconstateerd dat de toren was aangetast door de bonte knaagkever. In 1989 constateerde men dat de aantasting in een zeer snel tempo verliep. Daar de kans bestond dat ook het dak van de aangrenzende kerk werd aangetast, werd een restauratie uitgevoerd. Het meeste aangetaste houtwerk werd vervangen. Het overige houtwerk werd geïnjecteerd met een bestrijdingsmiddel. Ook het loden plat van de torenomloop en een deel van het muurwerk werden gerestaureerd.

In het jaar 2008 werd de toren door de burgerlijke gemeente opnieuw gerestaureerd.